Kasino Ethereum/Kasinopolti Master · Merlox/Casino Ethereum

Kasino-ethereum/Kasino.Sol Master · Merlox/Kasino-EThereum

Tabla de contenido

Best Online Casinos

 


1. Sol Casino

Sol casino keyword

Free Sign-Up Bonus: 90 Free Spins ( Free Sign-Up Bonus Link )

 

First Deposit Bonus: 150% up to €/$ 300 ( Registration Link )

 

SIGN-UP SOL CASINO

 


 

2. Fresh Casino

fresh casino

Free Sign-Up Bonus: 20 Free Spins ( Free Sign-Up Bonus Link )

 

First Deposit Bonus: 150% up to €/$ 200 ( Registration Link )

 

ENTER FRESH CASINO

 


 

 

3. Jet Casino

jet casino

Free Sign-Up Bonus: 80 Free Spins ( Free Sign-Up Bonus Link )

 

First Deposit Bonus: 200% up to €/$ 1000 ( Registration Link )

 

SIGN-UP JET CASINO

 


 

 

 

Kasino-ethereum/Kasino.Sol Master · Merlox/Kasino-EThereum

Pragma -KIINTEYS ^0.4.11;

Tuo «Github.com/oraklize/ethereum-api/oraclizeapi.sol»;

/// @title -Sopimuksen Bet Eetherille Lukumaärskä Ja voittaa Satunnaisesti, Kun Vedonlynlyti on TäyTetty.

/// @author Merunas Grincalaitis

Sopimuskasino Käytttoä

OSOITTEEN OMistaja;

// VähimimmärveTo, Jonka Käytttojän on TehtaVä Osallistoman peliin

Uint Public Minimumbet = 100 Finney; // YHTA -Suuri Kuin 0.1 Eetteri

// eetterivedon kokonaisismaääri tälle nykyiselle pellille

Uint Public Totalbet;

// Käytttojien Tekemien Vedon KokonaisisMäärki

Uint Julisen -numero betit;

// Jokaiselle Pelille voidaan TehAn Eimmäismaäyrä Vetoja

Uint Public MaxamountFebets = 10;

// Vetojen enimmänismaäyrä, Joita ei voida ylittaä Kaasun liiallisen Kulututsen Välttärekesi

// Jakaessasi Palkintoja Ja Käynnistillä peli Uudeleen

uint Julinen vakio raja_amount_bets = 100;

// VIIMEISEN PELIN VOITTAJA NUMPER

Uint Public Fornorwinner;

// JOUKKO PELAAJIA

Osoite [] Julkiset toimijat;

// Jokaisessa Numerossa Joukko Pelaajiassa. YHDISTTA Jokainen Numero Joukkoon Pelaajia

Kartotus (uint => Osoite []) NumeropelaaJat;

// Numero, Josta Jopainen Pelaaja Panostanutissa

Kartotus (Osoite => uint) PlayerBetsNumber;

// Muokkaus sallia turha Toimintojen Suorittamisen Vedonlynnnillä

MODIFIKAATTORI ONDGAME ()

if (numero of betit >= maxamountfebets) _;

/// @Notice Constructor, Jota Käytetan määrkkäränän Vähimimmäisveto Peliä Kohden Ja Vedonllyönti

/// @param _minimumbet minimiveto, Joka Jokaisen KäytttoJähn on Tehtava, Jotta hän voi Osallistua peliin

/// @param _maxamountfets Jokaiselle Pelille Tarvittavien Vedonlyönnien enimmänisäärä

Toiminto Kasino (uint _minimumbet, uint _maxamountfetit)

Omistaja = msg.Lähttaja;

if (_minimumbet > 0) minimumbet = _minimumbet;

if (_maxamountfetit > 0 – – && _MaxamountFetit <= Limit_amount_bets)

MaxamountFeBets = _MaxamountFets;

// Aseta Todiste Oraclize -todistuksesta, jotta satunnaisluku Turvallinen sukupolvilla

oraclize_setproof (professtype_ledger);

/// @Notice Tarkista, Onko Pelaaja Nykyisessä Pelissä

/// @param Player Soittimen Osoite Tarkistaa

/// @return bool palaptaa totta, onko se olemassa Tai Värriä, Jos se EI

toiminnon tarkartusplayerexistit (OsoitepeLaaja) palauTUSet (bool)

if (PlayerBetsNumber [pelaaja] > 0)

Palauta totta;

muu

Palauttaaa vääyrä;

/// @Notice Panosta NuMerun Lähttatkallä Eetteriä

/// @param NumberTobet Numero, Josta Pelaaja Haluaa Lyöda Vetoa. OLTAVA VÄLILLÄ 1-10 MOOLEMAT MUKAN LUKIEN

toimintoveto (uint numberTobet) Maksettava

// Tarkista, Ettat Vedonlyöntäi Ei Ole Vielä TäytyTetty

Velitat (Numero ofBeTit < MaxamountFetit);

// Tarkista, Ettan pelaaja Ei ole Olemassa

assert (checkPlayerekisTit (msg.Lähttaja) == Vääärki);

// Tarkista, Ettan Panostava Numero Alueellalla

Vakuuttaa (NumberTobet >= 1 && numberTobet <= 10);

// Tarkista, etta Maksettu summa Suurempi Tai YHTAL Suuri Vähimmasveisveto

VelittaU (msg.ARVO >= minimumbet);

// ASETA Numeroveto Kysseelle Pelaajalle

PlayerBetsNumber [msg.Lähttaja] = NumberTobet;

// pelaaja msg.Lähttaja Panostanut -numerolla

NumberBeTPlayers [NumberTobet].push (msg.Lähttaja);

Numero betit += 1;

TotalBet += msg.Arvo;

if (numero of betit >= maxamountfebets) generatenumberWinner ();

/// @Notice Tuottaa Satunnaisluvun Välillä 1–10 MoleMat Mukan Lukien.

/// Maksettavassa, Koska Oraklize tarvitsee Kaasua satunnaisluvun lUomiseki.

/// voidaan Suorittaa Vasta, Kun Peli Päähtyy.

toiminto generatenumberWinner () Maksttava onDgame

uint numberRandombytes = 7;

uint viiv = 0;

uint callbackGas = 200000;

BYTES32 QUERYID = ORACLIZE_NEWRANDOMDSQUERY (VIVE, NUMERORANDOMBYTES, CALLACTGAS);

/// @Notice Callback -Iminto, Jota Kutsutaan Oraclize, Kun Satunnaisluku LUODAAN

/// @param _queryid Kyselytunnus, Joka LUOTIIN TODISTUKSELLE

/// @param _result Merkkijono, Joka Sisältauka LUODUN NUMERON

/// @param _ proprood -merkkijono, Jososa On Todistuskoodi, Jotta voidaan Tarkistaa Numeron Luomenen AITUSUS

toiminto __callback (

BYTES32 _QUERYID,

Merkkijono _result,

Tavut _proof

) oraclize_randomds_proofverify (_queryid, _result, _proof) ondgame

// Tarkistaa, Ettan Tämin Takaisinsoitin LähttaJä Oli Itse Asiassa

VelittaU (msg.lähttaja == oraclize_cbaddress ());

NumeroWinner = (uint (sha3 (_result))%10+1);

JakelePrizes ();

/// @NoTice Lähettaäs Vastaavan Eetterin Jokaiselle voittajalle Ja Poistaa Sitten Kaikki

/// Seuraavan Pelin Pelaajajat Ja NOLLAA «Totalbet» JA `Numero OFBETS`

toimintoJakelUprizes () ondgame

uint WineretherAMount = TotalBet / NumberBetPlayers [NumberWinner].Pituus; // Kuinka Paljon Jokainen Voittaja SaaA

// Silmukka Kaikki voittajat Lähttatkayn Vastaavan palkinnon Jokaiselta

varten (uint i = 0; i < NumberBeTPlayers [NumberWinner].Pituus; i ++)

NumberBeTPlayers [NumberWinner] [i].Siirto (WinneretherAMount);

// Poista Kaikki Pelaajat Jokaisesta Numerosta

for (uint j = 1; J <= 10; j ++)

NumberBeTPlayers [J].pituus = 0;

TotalBet = 0;

Numero bets = 0;